KONTAKT
AKOVA zámočníctvo
prevádzka:
(PD Spišské Tomášovce)
Slovenského raja 500
052 01 Spišské Tomášovce
mobil: +421 948 048 404
mail: info@akova.sk
web: www.akova.sk

IČO: 44 681 801
DIČ: 107 326 1178
IČ DPH: som platcom DPH

č.ú.:SK90 6500 0000 0000 9608 4703

Öffnungszeiten:
Mon-Frei: 8:00 – 17:00 (Essen: 12:00 – 12:30)

Dodacie a platobné podmienky:
Po podpísaní Záväznej objednávky a zaplatení dohodnutej zálohy, zákazník bude zaradený do nášho poradovníka objednávok. Po skončení montáže a odovzdaní diela Vám vystavíme faktúru s uvedením danej zálohy a doplatku sumy.